ĐC: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
  • MG_SON_CA
  • MG_SON_CA12
  • MG_SON_CA25